Do të ishim shumë të kënaqur të dëgjonim nga ju.

Swiss IT-Factory International AG
RR. Bajram Kelmendi 2
10000 Prishtinë
Republika e Kosovës

Fiona Beqiri
fiona.beqiri(a)swissitfactory.com

©2020 Swiss IT Factory