Do të ishim shumë të kënaqur të dëgjonim nga ju.

Swiss IT-Factory International AG
RR. Nazim Gafurri 16
10000 Prishtinë
Republika e Kosovës

Fiona Beqiri
fiona.beqiri(a)swissitfactory.com

©2019 Swiss IT Factory