“Produktet e softuerit nga Swiss IT-Factory na ndihmojnë që të optimizojmë përdorjen e paisjeve tona dhe kështu të rrisim procesimin tonë dhe kapacitetin e restaurimit”

Martin Eberhard, CEO, Eberhard Unternehmungen

Kosto efektive me kosto të ulëta të IT

Pasqyra në kohë reale lejon që të përmirësojë dhe optimizojë përdorimin e makinerive dhe pajisjeve dhe për të menaxhuar punëtorët tuaj në mënyrë më efikase duke zvogëluar periudhat pa punë. Komponenti i menaxhimit të prokurimit shkurton ciklet, mundëson lidhjen e blerjeve dhe krijon transparencë më të madhe në kontekstin e marrëveshjeve të kompensuara.

Komponenti i plotë i monitorimit të kostove të çon në rritjen e likuiditetit, shifra më të mira të DSO si dhe rezultate operative më të mira.

Infrastruktura e rrjedhshme dhe nevojat më të ulëta për Bandwidth, çojnë në procese më efikase.

Performancë më të lartë falë përdorimit të optimizuar

Heqja dhe renaturimi i hapsirës punuese kërkon koordinim optimal dhe një qasje të kujdesshme.

©2020 Swiss IT Factory