“ Ne tashmë përdorim të njëjtin softuer për administratën e ndërtimtarisë, financave dhe burimeve njerëzore. Kjo na lejon që ne të kursejmë më shumë kohë dhe të kemi vëmendjen tek biznesi ynë bazë, i cili është ndërtimtaria.”

Thomas Lüdin, CEO, Stamm Bau

Zgjerueshmëria në të ardhmen

Zgjidhjet tona softuerike “all-in-one” mbajnë qëndrueshmërinë me zhvilimet organizative të klientëve tonë. Sistemi është i zgjerueshëm: përdorues të ri, objekte të reja dhe bashkëpunëtorë të ri mund të shtohen me shpenzimet minimale.

Falë zgjerimit global të SAP, kompanitë aktive internacionale përfitojnë nga përshtatjet automatike në gjuhët dhe standardet tjera të llogaritjeve.

Procesi i zgjerimit merr përsipër nevojat specifike të klientëve (psh. kompanitë e sektorit publik) dhe lansimi i makinerive speciale në bazë të situatës.

Departamenti më i madhi i zhvillimit për gjithpërfshirjen e zgjidhjeve të IT-së në Zvicër në fushën e ndërtimtarisë, të kontraktimit gjeneral dhe të pasurive të patundshme mban softuer vazhdimisht të zhvillimeve të fundit.

Kurseni më shumë kohë në sajë të produktit të softuerit të duhur

Stamm Bau AG bashkon më shumë se dhjetë njësi të bizneseve ne një çati të vetme. Që nga menaxhimi i ndertimit, murosja dhe suvatimi e deri fasada dhe konstruksionet prej druri, kjo kompani ofron një gamë të gjerë shërbimeve nga një ofrues i vetëm. Të gjitha njësitë e kompanisë punojnë me softuerin e Swiss IT-Factory.

©2020 Swiss IT Factory