Time Solution

Hapi i parë në digjitalizimin e proceseve të ndërtimtarisë

Mobile

Optimizim i proceseve

Rritje produktivitetit

Business Solution

Aplikacioni Business Solution përbëhet nga module të ndryshme të zgjidhjeve aktuale ekzistuese në SAP, duke ofruar funksionalitete të njëjta, por me një ndërfaqe të re.
.

©2020 Swiss IT Factory