"Siguria e të dhënave është prioriteti jonë më i lartë. Zgjidhja e dhënë nga Swiss IT-Factory e ka fituar besimin tonë."

Sascha Spasovski, CEO, Cablex

"Përfaqësimi i integruar i të gjitha proceseve të ndërtimit të mundëson kontroll të plotë dhe efikas"

Roland Dubach, CEO, Anliker

Siguri e pa kompromis

Zgjidhja jonë gjithëpërfshirëse bazohet në SAP dhe Oracle. Kjo e bënë bazën e të dhënave dhe aplikacionet të fuqishme dhe të pa qasshme nga palët e pa autorizuara.

Në rastin e outsorcing, të gjitha të dhënat ruhen në dy qendra të të dhënave të sinkronizuara.

Disponueshmëria e të dhënave e garantuar

Ura më e gjatë hekurudhore në Zvicër me një korsi po ndërtohet në Zurich. Ura Letzigraben është pjesë e Zurich’s Diameter Line dhe pritet që të hyjë në funksion – pas shtatë viteve punë – në fund të vitit 2015. Implenia dhe Cablex punojnë me softuerin e Swiss IT-Factory.

©2020 Swiss IT Factory