“User Interface intuitiv i softuerit të zhvilluar nga Swiss IT-Factory na ka bindur menjëherë.”

Marco Cellere, Mitglied der Gruppenleitung

Procese të thjeshta

Përdoruesit e softuerit operojnë në një ambient të njofshëm dhe hartojnë vlerësime sipas specifikave të kompanisë së tyre. Përdorimi i terminologjisë specifikisht për konsumatorin poashtu nënkupton edhe përdorimin e softuerit.

Udhëzimi i përdoruesit është i thjeshtë dhe intuitiv. Fakti që softueri mund të mësohet në dy apo tre orë të lejon që të mos humbasësh kohë dhe të shpenzosh për trajnime rreth programeve. Poashtu, përdoruesit e softuerit kanë mundesinë për të punuar në mënyrë produktive që nga fillimi.

Të gjitha proceset që përfshijnë partner të jashtëm janë të thjeshtuara sepse zgjidhjet softuerike janë të bazuara në SAP. Në anën e mbështetjes të IT-së, rekruitimin dhe monitorimin e burimeve njerezore (HR) në veçanti, ofruesit e shërbimeve janë tashmë të njohur me sistemin.

Zgjidhje me porosi për kompaninë tuaj

Më shumë se 5,000 punëtorë tashmë përdorin produktet softuerike të Swiss IT-Factory. Kompania CELLERE, e cila merret me ndërtimin e rrugëve dhe inxhinierisë civile, me nëntë zyrat e saj në të gjitha rajonet e Zvicrrës ku flitet gjuha Gjermane dhe Italiane, poashtu kanë zgjedhur produktet e Swiss IT-Factory. Kompania ka fituar shumë me udhëzimin intuitative që ofron.

©2020 Swiss IT Factory