Me anë të departamentit për zhvillim me SAP, Swiss IT-Factory është në gjendje të zhvilloj zgjidhje të reja dhe të personalizuara në kohë minimale. Ne ju ofrojmë mbështetjen tonë gjatë gjithë procesit të zhvillimit. Metoda e shpejtë përmesë prototipeve na mundëson që të ju prezantojm shpejtë me zgjidhjet të personalizuara që u përgjigjen nevojave tuaja specifike.

ANALIZA

 • Analiza e qëllimit dhe gjendjes së tanishme
 • Koncepti i përgjithshëm
 • Koncepti i detajizuar

IMPLEMENTIMI

 • Cilësimet e konsumatorëve specifik
 • Zgjerimet e konsumatorëve specific
 • Zhvillimet suplementare të konsumatorëve specifik
 • Dokumentimet

PREZANTIMI

 • Pilot
 • Shpërngulja
 • Rollout
 • Trajnimi
 • Go-live

ZHVILLIMI

 • Mbështetje e nivelit të dytë
 • Rikualifikim
 • Mirëmbajtje
 • Zhvillimi i konsumatorëve specifik
 • Sigurimi i cilësisë
11
©2020 Swiss IT Factory