Duke i’u faleminderuar Swiss IT-Factory, ne shijojmë përparësitë e transparences dhe kriteret e vlerësimit uniform. Këto përparësi na lejojnë neve t’i ulim kostot dhe të fitojmë një avantazh konkurrues të rëndësishëm.

Luzi R. Gruber, Chairman & CEO Swiss Tunnel Holding AG

Analiza të sakta në kohë reale

Fakti se të dhënat vetëm duhet të regjistrohen një herë minimizon rrezikun e gabimit, rrit cilësinë e të dhënave, përshpejton proceset dhe ju ndihmon për të marrë vendime të shëndosha dhe në kohë.

Sekuenca që janë përshtatur për nevojat e klientëve mundësojnë krahasime projektit dhe percjellja e indikatoreve të suksesit – për menaxhimin e lehtë të rrezikut në të gjitha fazat e projektit.

Kjo transparencë gjithëpërfshirëse ju garanton siguri të kostos dhe afatet përfundimtare. Analizat dhe parashikimet e sakta ju mundësojnë të identifikoni planifikimin në faza të hershme dhe në mënyrë efikase sjellin projekin tuaj drejt përfundimit.

Performancë e lartë në ndërtimin e tuneleve

Në aspektin gjeologjik dhe logjistik, vendi i ndërtimit Sedrun edhte seksioni me kerkesa më të mëdha i NEAT. Është vendi i punës i rreth 950 specialistëve cdo ditë. Për të mundësuar planifikim optimal të burimeve, ARGE TRANSCO-Serdrun mbështetet te Swiss IT-Factory.

©2020 Swiss IT Factory