Zgjidhje gjithëpërfshirëse softuerike për kompanitë ndërtimore, të patundshmërive dhe kontraktuese.

Kjo e thjeshtëson optimizimin e procesit, lehtëson planifikimin efektiv dhe ulë kostot e IT-së.

Pesë arsye të mira për ndryshim të softuerit:

6 Muaj

Filloni punë në kohë rekord: vetëm gjashtë muaj nga fillimi i projektit deri te implementimi i softuerit all-in-one

ANALIZA TË SAKTA NË KOHË REALE

Të dhënat tuaja janë të regjistruara në nivel lokal dhe në dispozicion në kohë reale për të gjithë punonjësit tuaj globalisht nëpërmjet një baze të dhënash qendrore. Në sajë të analizave dhe parashikimeve të sakta, ju keni një pasqyrë të gjendjes gjatë gjithë kohës.

MJEDIS I PERSONALIZUAR DHE IMPLEMENTIM I PËRSHTATSHËM.

Softueri ynë i përshtatet proceseve tuaja.Informacioni që ju duhet është gjithmonë vetëm një klik larg.

2h

Një mesatare prej dy orë trajnim janë të mjaftueshme që t’i mundësojnë punonjësit tuaj të punojnë në mënyrë produktive.

5000

Deri tani të paktën 5000 përdorues punojnë me all-in-one softuerin e Swiss IT Factory.

ZGJERIMI NË TË ARDHMEN

Zgjerimi, varieteti i moduleve, shkalla e lartë e inovacionit dhe ciklet e shkurta të zhvillimit garantojnë aftësinë tuaj për adaptim në kërkesat që vazhdimisht ndryshojnë.

EFIKASITET MË I MADH EKONOMIK ME KOSTO MË TË ULËTA TË IT-SË

30%

Një argument bindës: deri në 30% kosto më të ulëta te IT në sajë të all-in-one softuerit.

99.9%

Qasje e garantuar në të dhëna, në çdo kohë dhe në çdo vend

SIGURI E PA KOMPROMIS.

Të dhënat tuaja do të menaxhohen në qendrat e të dhënave më të sigurta në Zvicër – të pa arritshme nga palët e treta, të pathyeshme fizikisht dhe lehtë të gjurmushme në të gjitha fazat.

Klientët tanë:

ÇERTIFKATAT:

©2020 Swiss IT Factory